watch sexy videos at nza-vids!
Hôm nay minh sẽ hướng dẫn các bạn cách làm chữ chạy trên màn hình 1202 gần đồng hồ
Chú ý:
Có tất kả 66 dòg, vậy dòg nào k ghi rỳ tức là xuốg dòg nhé
Các kon số ở các khoảng trắg tức là dấu cák, ví dụ ghi số 5 thỳ là 5 dấu cák týnk từ đầu dòg
Có thể nhỳn trên web nó lỗi vì font chữ trên blog khác với font chữ trên máy, nên bạn kứ yên tâm làm, đảm bảo vào điện thoại sẽ đẹp và giốg như trong clip
[/COLOR]


][]"\__
=--@-'


,_/""[][]"\__
'-@--=--@-'


5 ,_/""[][]"\__
5 '-@--=--@-'

14 ,_/""[][]"\_
14 '-@--=--@

_|""[]\ 14 ,_/"[
---@-' 14 '-@-

_______|""[]\
'-@-----@-'

5 _______|""[]\
5 '-@-----@-'

10 _______|""[]\
10 '-@-----@-'

15 _______|""[]
15 '-@-----@

20 _______|
20 '-@----'[]"\ 18 ___/
-@-' 18 '-@-

___|""[]\ 8 ___/'''[]'
-----@-' 8 '-@-----

_____|""[]\,__/'''[]"[]']
@-----@-'-@-----@'|"""+, 4 _ 4 _
|---",, 2 (__)(__)]\/[
|___,+'
' . - ~ ' : .
' . ' - . ~ ;
- ~ : ' ; . " .

. : " . ~ , " .
_ ' ~ ; , ' . "


. ~ ; " . - ; .'


Chó LuLu [Mobile Ver.]

5 (


5 (___


5 (___)


5 (___)(


5 (___)(___


5 (___)(___)


5 (_-_)(___)


5 (_-_)(_-_)

=.=' zY\ tHe^"
5 (_-_)(_-_)
7 )

5 (_-_)(_-_)
7 ) 7 (

5 (_-_)(_-_)
7 ) 3 . 3 (

5 (_-_)(_-_)
7 ) 3 . 3 (
6 (
5 (_-_)(_-_)
7 ) 3 . 3 (
6 ( 9 )
5 (_-_)(_-_)
7 ) 3 . 3 (
6 ( 3 \ 4 )
(_-_)(_-_)
) . (
( 3 \/ 3 ) <~a"..
2 / (_-_)(_-_) 2 tA(t"
/ 2 / ) . ( 3 -Dy
6 ( \/ ) 3 >.<
/ (_-_)(_-_) \
/ / ) . ( \ 2 \
( \/ )

xYn


xYn chAo


xYn chAo cAc


xYn chAo cAc pE"


Ta la...


Ta la... Cho' LuLu


Ta la...


Ta la... Cho' LuLu


Ta la...


Ta la... Cho' LuLu


Này thy tò mò...
/ (_-_)(_-_) \..Lulu
/ / ) _ ( \ \...is..
|__)(_::\/::_)(__|..me

..hE...hE...hE...hE..

ChU'k


ChU'k pE'


ChU'k pE' zUi


ChU'k pE' zUi zE?

3 ...From: [Name]...

================================================== ==========

[To Be Continued]Đây là qả Vespa chạy ngang màn hỳnk vs chữ "I ♥ U", các bạn xem Video bên dưới nká...[KÒN ĐÂY LÀ CÁCH LÀM ]Hỳnk 2 kon thỏ hun nhau(),,,() 3 ()__()
( ^.^ ) 2 (^.^)
(")_(") 3 (").(")
(),,,() 3 ()__()
( ^.^ ) 2 (^.^)
(")_(") 3 (").(")
(),,,() 3 ()__()
( ^.^ ) 2 (^.^)
(")_(") 3 (").(")
(),,,() 3 ()__()
( ^_^ ) 2 (^_^)
(")__(") 3 (").(")
(),,,() 3 ()__()
( ^_^ ) 2 (^_^)
(")__(") 3 (").(")
(),,,() 3 ()__()
( ^_^ ) 2 (^_^)
(")__(") 3 (").(")
(),,,() 3 ()__()
( ^.^ ) 2 (^.^)
(")_(") 3 (").(")
(),,,() 3 ()__()
( ^.^ ) 2 (^.^)
(")_(") 3 (").(")
(),,,() 3 ()__()
( ^.^ ) 2 (^.^)
(")_(") 3 (").(")
(),,,() 2 /)/)
(='.'=)(.= )
(")_(") (")(")
(),,,() 2 /)/)
(='.'=)(.= )
(")_(") (")(")
(),,,() 2 /)/)
(='.'=)(.= )
(")_(") (")(")
(),,,() 3 ()__()

(='.'=) 2 (~.~)
(")_(") 1 (").(")
(),,,() 3 ()__()
(='.'=) 2 (~.~)
(")_(") 1 (").(")
(),,,() 3 ()__()
(='.'=) 2 (~.~)
(")_(") 1 (").(")


Hỳnk Vespa nè


11 ..;o.
,-==, 4 |."\
'-@--'---"@'
~~ 8 ..;o.
3 ,-==, 4 |."\
2 '-@--'---"@'
-]~~ 8 ..;o.
6 ,-==, 4 |."\
5 '-@--'---"@'
Ä-]~~ 9 ..;o.
9 ,-==, 4 |."\
8 '-@--'---"@'
§pÄ-]~~ 8 ..;o.
12 ,-==, 4 |."\
11 '-@--'---"@'
Vë§pÄ-]~~ 8 ..;
17 ,-==, 4 |.
16 '-@--'---"
1 [-Vë§pÄ-]~~
22 ,-==,
21 '-@--'-
5 [-Vë§pÄ-]~~
26 ,-=
25 '-@
9 [-Vë§pÄ-]~~


o. 10 [-Vë§pÄ-]
."\
@'
1 ..;o. 11 [-Vë§p
3 |."\
--"@'
6 ..;o. 11 [-Vë
=-, 4 |."\
--'---"@'
[Nhớ để ý có vài chỗ có 1 dấu cáck nhá, căn sao cho nó chuẩn là đc.]
Hỳnk I ♥ U nè


11 " 7 "


11 "" 5 ""


11 """ 2 """


11 """||"""


11 """||"""
15 ||

11 """||"""
15 ||
15 ||
11 """||"""
15 ||
11 ___||___

15 .


12 + . +


10 " + . + "

9 , 13 ,
10 " + . + "

8 ', 13 ,'
10 " + . + "
9 . 12 .
8 ', 13 ,'
10 " + . + "
9 . + 6 + .
8 ', 13 ,'
10 " + . + "
9 . + . 2 . + .
8 ', 13 ,'
10 " + . + "
9 . + . 2 . + .
8 ', 6 " 6 ,'
10 " + . + "11 || 7 ||


11 || 7 ||
11 || 7 ||

11 || 7 ||
11 || 7 ||
11 ''' 7 '''
11 || 7 ||
11 || 7 ||
11 '''==='''
Bạn nào làm không được thì mua Card Viettel 20k . Admin gửi tin nhắn qua cho nhé. liên hệ qua yahoo. osika2011